Life skills

Am construit programul Life Skills pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare a copiilor, tinerilor și persoanelor din medii defavorizate.

Hello!

Programul Life skills, început în 2013 care are peste 800 de beneficiari direcți (copii și tineri de la 3-20 de ani) și minim 1500 beneficiari indirecți de toate vârstele, din 24 de comunități dezavantajate, cartiere segregate din mediul rural și urban, implementat în județele Arad, Prahova și Constanța.

Programul Life Skills

Timp de 12 ani echipa Asociației Social Activ a construit programul Life Skills (Dezvoltarea Abilităților de Viață Independentă) pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare a copiilor, tinerilor și persoanelor din medii defavorizate sau aflate în situații de risc.

Pornind de la modele similare inițiate de UNICEF, FDSC, FNO și în colaborare cu echipa FICF, am dezvoltat de-a lungul timpului un program care include metode, tehnici și instrumente de lucru care au la bază educația nonformală, terapia psihologică, artterapia, consilierea și asistența socială, educația formală, educația pentru sănătate, cultură și artă, ecologia și alte științe conexe.

Practic am adaptat bagajul nostru de cunoștințe și informații, pregătirea și experiența de lucru a membrilor echipei, la fiecare grup de beneficiari, ținând cont de vârstă, mediul de proveniență, nevoile lor individuale și de grup urmărind constant evoluția lor și impactul asupra întregii comunități. De-a lungul timpului Life Skills a avut beneficiari atât din case de tip familial, centre rezidențiale cu peste 60 de copii (publice și private), centre rezidențiale pentru copii, tineri, adulți cu deficiențe mentale, senzoriale sau/și locomotorii, cât și în comunități rurale și urbane, cartiere segregate și comunități izolate.

Galerie

Beneficiarii programului

În prezent Life Skills are peste 800 de beneficiari anual, majoritar copii și tineri de la 2-20 de ani. Am ajuns de la centre rezidențiale sau sate cu 6-8 beneficiari, în 2008, la comunități / cartiere segregate cu peste 300 de beneficiari.