Programe comunitare

Programe comunitare

Programe comunitare Echipa ASA colaborează activ cu 24 de comunități – rurale, urbane și cartiere segregate . Hello! Echipa de management ASA oferă la nivelul fiecărei comunități evaluare de nevoi pe baza observațiilor din teren Programe comunitare Misiunea ASA...